Stena Line ferry op batterij voeding met elektrische auto

Onze weg naar duurzaamheid

Engeland | Geen reacties

Ons motto ‘Connecting Europe for a Sustainable Future’ is niet zomaar gekozen. We zien het als onze verantwoording om bij het transporteren van mensen en goederen onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te maken. Ook dit jaar rapporteren we welke stappen we hebben genomen om de ambitieuze doelstellingen die daarbij horen te behalen.

Vijf speerpunten

Als één van de grootste ferrymaatschappijen leveren we een aanzienlijk bijdrage aan het verbinden van mensen en het verzorgen van transport in Europa. Maar dat houdt ook in dat we een grote verantwoording hebben, niet alleen naar onze klanten en personeel, maar zeker ook naar de samenleving als geheel. We willen onze invloed op het milieu zo klein mogelijk houden.
Duurzaamheid staat hoog in het vaandel en we nemen voortdurend grote en kleine maatregelen die er samen voor moeten zorgen dat we de meest duurzame vervoerder over water worden.
Om deze ambitieuze doelstelling te realiseren, is een strategie met vijf speerpunten bepaald die in lijn zijn met de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties.

1. Een goede gezondheid en welzijn

De veiligheid en goede zorg voor elkaar en anderen komt absoluut op de eerste plaats. We zijn ervan overtuigd dat een positieve werkomgeving waar we voor elkaar zorgen niet alleen belangrijk is voor onze werknemers, maar ook bijdraagt tot een goede reiservaring en daarmee het welzijn van onze passagiers.

De veiligheid op de werkvloer verbeteren we door elke week veiligheidsoefeningen te houden, zodat de crew precies weet wat er moet gebeuren als er zich in werkelijkheid een noodsituatie voordoet.
En natuurlijk zijn er dit jaar extra trainingen geweest om aan de hoogste normen van hygiëne te voldoen, zodat je bij ons met een gerust hart aan boord kunt stappen.

Een voorbeeld van onze betrokkenheid bij het welzijn van anderen is ons actieve sponsorschap van Mercy Ships. Deze liefdadigheidsorganisatie maakt medische zorg aan de allerarmsten mogelijk. Onze personeelsleden steunen Mercy Ships als vrijwilliger, bijvoorbeeld bij het onderhoud van het schip en samen met onze klanten zamelen we geld in om hun activiteiten te ondersteunen.

2. Schone Energie

Stena Danica op stadsverwarming wereldprimeur

Met bestaande en nieuwe technieken, streven we naar efficiënt gebruik van energie en stimuleren we het gebruik van schone energiebronnen in onze havens en op de schepen. Zo is onze haven in Hoek van Holland vorig jaar uitgerust met zonnepanelen die 25% van onze kantoren en haven van stroom voorziet. De nieuwe haven in Halmstad draait zelfs helemaal op groene energie. Op de kade worden elektrisch aangedreven tug-masters gebruikt om trailers te verplaatsen en verlichting is waar mogelijk vervangen door LED lampen. Vorig jaar zijn 22 schepen uitgerust met een slim computersysteem om brandstofverbruik te minimaliseren. Daarnaast is het aantal schepen dat gebruik maakt van walstroom uitgebreid naar 15. Andere schepen maken gebruik van batterijen.

Daarnaast is samen met het Zweedse onderzoeksinstituut RISE en vier andere partijen een initiatief gestart om een elektrisch aangedreven schip te ontwikkelen.

3. Verantwoorde consumptie

Zorg voor natuurlijke hulpbronnen realiseren we door verantwoord inkopen, verminderen van de hoeveelheid afval en het verhogen van recycling.

In 2019 zijn veel initiatieven ontplooid om de menu’s te verduurzamen. Zo serveren we alleen vis die duurzaam is gevangen en gebruiken we biologische melk, koffie en vrije uitloopeieren. Ook breidden we het vegetarische assortiment uit. We bieden meer salades en vegetarische schotels aan in ons buffet restaurants, waaronder een heuse vega burger. 33% van het afval aan plastic, metaal, papier en glas wordt nu gerecycled. Kook olie wordt gerecycled tot bio-brandstof.

4. Leven onder water

biologisch afbreekbare plastic tas stenaline

Als ferry maatschappij zijn we voor ons bestaan afhankelijk van de zee. Daarom is het cruciaal dat onze activiteiten een minimale invloed hebben op wat er in de zee leeft. Meer dan 51% van onze schoonmaakmiddelen is nu voorzien van een eco-label. Aan boord van Stena Edda en Stena Estrid is dit zelfs 80%.
Plastic artikelen voor eenmalig gebruik zijn aan boord van onze schepen op de Noordzee en Ierse Zee nagenoeg verdwenen en vervangen door milieuvriendelijke alternatieven, bijvoorbeeld milieuvriendelijke tasjes.
De romp van onze schepen is voorzien van een speciaal soort verf. Deze zorgt ervoor dat zeepokken geen grip op de romp krijgen, zodat de schepen zo gestroomlijnd mogelijk blijven. De Stena Estrid is bij wijze van test uitgerust met een aangroeiwerende verf waarin koper is vervangen door een nieuw soort biologische stof die aangroei van zeepokken remt.

5. Gelijke rechten voor iedereen

We houden van gelijkheid, diversiteit en inclusie. Bij Stena Line is iedereen welkom. We streven naar 30% vrouwen op managementposities (momenteel zitten we op 20%) en hebben nieuw beleid ontwikkeld om ervoor te zorgen dat niemand geïntimideerd wordt vanwege geslacht. Daarnaast zijn we al enkele jaren trotse sponsor van de EuroPride.

Meer weten over onze weg naar duurzaamheid?
De meest recente informatie vind je op onze Engelse site: www.stenaline.com/sustainability