Uit het dagboek van de Koningin Emma

Engeland | 1 reactie

In de wintermaanden van 1958 voer de Koningin Emma in de dagdienst tussen Hoek van Holland en Harwich. Dagdienst varen had als consequentie, dat de ene nacht in Hoek van Holland werd doorgebracht en de volgende nacht in Harwich. Tegelijkertijd voer de Prinses Beatrix in tegenovergestelde richting. Voormalig kapitein Frank Haalmeijer sloeg het dagboek van de Koningin Emma erop na en haalde daar enkele bijzondere gebeurtenissen uit.

Op 14 april 1958 vertrok de Koningin Emma van Hoek van Holland naar Schiedam voor een dokbeurt bij scheepswerf De Nieuwe Waterweg, waarbij uithouders werden aangebracht aan de schroefasbroeken. De dagdienst werd toen overgenomen door de Mecklenburg. Nadat de Koningin Emma op 29 april het dok weer verliet, vertrok zij direct naar Vlissingen voor verder onderhoud bij de werkplaatsen van de SMZ. Drie weken later, op 22 mei, keerde de Koningin Emma terug naar Hoek van Holland en nam de dagdienst weer over van de Mecklenburg.

Uitwijken naar Vlissingen

Tijdens de reis naar Hoek van Holland op 7 juni ontving de Prinses Beatrix, met aan boord 446 passagiers, 18 auto’s en 114 postzakken, aan het eind van de middag het bericht om uit te wijken naar Vlissingen om daar te lossen en de passagiers aan wal te zetten. De Nieuwe Waterweg was versperd. Vlakbij de steiger in Hoek van Holland was de Noorse tanker Artemis na een aanvaring in brand gevlogen. De Koningin Emma kwam toen aan in Harwich en had geen last van de gebeurtenis. De Prinses Beatrix arriveerde die avond om even na negen uur in Vlissingen en kon middernacht weer naar Hoek van Holland vertrekken. De volgende dag was alles weer normaal op de route.

15.000ste schip

Op 9 augustus 1958 maakte de Koningin Emma een heugelijke gebeurtenis mee: ze was dat jaar het 15.000ste schip dat de Nieuwe Waterweg opvoer. De kranten in de regio maakten hier ruimschoots melding van. Het ging immers om het imago van de Rotterdamse haven. Vijf dagen later waren de SMZ mensen weer in feestelijke stemming, toen de kiel voor de nieuwe Koningin Wilhelmina werd gelegd bij scheepswerf De Merwede te Hardinxveld-Giessendam.

Vervangend vervoer

De schepen van de SMZ voeren in de jaren vijftig van de vorige eeuw een strak dagdienstschema. Wanneer een schip het dok in moest of om andere reden uitviel, moest er een vervangend schip worden ingezet. Anders betekende het dat schepen soms dagen of nachten stil lagen om in hun schema te kunnen blijven varen. Zo moest de Koningin Emma in september voor slechts één dag het dok in Schiedam bezoeken. Speciaal daarvoor kwam de Mecklenburg weer onder stoom om één dagdienst vanuit Hoek van Holland te varen.

Oud-werknemer/kapitein Frank Haalmeijer